Przedsiębiorstwo

50 lat doświadczenia w branży wyposażenia sklepów

Opis. W skrócie.

Grupa Tegometall z siedzibą w Lengwil w Szwajcarii jest firmą rodzinną, która odniosła sukces na całym świecie w branży wyposażenia sklepów i techniki magazynowania. Projektujemy i produkujemy wysokiej jakości systemy regałów. Nasze spektrum usług sięga od opracowania projektu po końcowy odbiór regałów na miejscu u klienta. Zakłady Grupy Tegometall dysponują najbardziej nowoczesnymi urządzeniami produkcyjnymi. Ciągły rozwój produktów, a także produkcja dużych serii i zleceń indywidualnych wymagają zastosowania najnowszych technologii, a także uwzględnienia aspektów ekologicznych.

Jakość Tegometall

Od stali do regału.

Od wizji. Do rzeczywistości.

Sytuacje szczególne. Indywidualne rozwiązania.

Ludzie.

Zarząd

Dr. Arndt Lüdtke
Członek Zarządu
Ulrich Bohnacker
Właściciel
Jakob Bohnacker
Właściciel

Kompleksowe zarządzanie know-how

 Tegometall jest tradycyjną firmą rodziną, która jest aktywnie, kompleksowo i w zrównoważony sposób zarządzana przez drugie i trzecie pokolenie, aby z sukcesem sprostać wyzwaniom przyszłości. 2016 roku nastąpiła reorganizacja zarządu. Poszerzenie kierownictwa spółki o zewnętrzną kadrę kierowniczą pozwoliło na zdobycie dodatkowej wiedzy z zakresu zarządzania, bogatego doświadczenia w obszarze tworzenia struktur międzynarodowych i zarządzania nimi, a także obszernej wiedzy z obszaru wyposażenia sklepów i zarządzania produkcją w organizacji

 

 

Innowacje.

Krok do przodu

 Dzięki ścisłej współpracy i intensywnemu dialogowi ze wszystkimi zainteresowanymi stronami nie tylko znamy specyficzne wymagania różnych branż, lecz również sami je definiujemy! Idee są w sposób celowy oraz z uwzględnieniem czasu i kosztów przekuwane na konkretne innowacje i efektywnie integrowane w naszych produktach i usługach. Dzięki temu, od dziesięcioleci jesteśmy ten wielokrotnie wspominany „krok do przodu” i na bieżąco promujemy innowacje i udoskonalenia regałów sklepowych i magazynowych. Tylko jedna rzecz pozostaje niezmieniona - przysłowiowa najwyższa jakość Tegometall i elastyczna funkcjonalność.

Zróżnoważony rozwój.

Maksymalna redukcja

Oprócz zwiększenia efektywności i jakości, konsekwentna modernizacja zakładów produkcyjnych jest dla Tegometall także inwestycją w ochronę środowiska. Innowacyjne technologie zużywają mniej narzędzi i zasobów, mniej wody, energii elektrycznej i materiałów. Innowacyjne rozwiązania logistyczne oraz infrastruktura logistyczna minimalizują odległości i redukują konieczność poruszania się w obrębie zakładu i pomiędzy poszczególnymi zakładami. Konsekwentne dostarczanie naszych taśm i blach stalowych w kręgach z wykorzystaniem transportu kolejowego przyczynia się do redukcji hałasu i emisji spalin.

Konkretne działania

Nasze wysiłki koncentrują się na wodzie. Tegometall zbiera i wykorzystuje wodę deszczową. Woda pochodząca z płukania jest w naszych lakierniach oczyszczana i wykorzystywana ponownie. Jest to istotny warunek dla wyłącznego stosowania bezrozpuszczalnikowych powłok proszkowych. Rezygnujemy ze stosowania folii PVC, a także prowadzimy recykling złomu. Produkty drewniane pochodzą z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Własne systemy fotowoltaiczne pozwalają nam na szersze wykorzystanie energii słonecznej. Do oświetlenia używamy wyłącznie lamp LED.

Teraźniejszość i przyszłość

W celu realizacji idei zrównoważonego rozwoju nie tylko w aspekcie ekologicznym, Tegometall sięga po przyszłościowe koncepcje. W tym zakresie Tegometall integruje, oprócz aspektów środowiskowych, także aspekty ekonomiczne z dziedziny projektowania i wdrażania zrównoważonych rozwiązań.

Budujemy w sposób zrównoważony i z zastosowaniem najnowocześniejszej technologii sklepy, które odnoszą sukces!

Nasze motto

Od stali. Do regału.

Centralna logistyka

W celu zagwarantowania maksymalnej dywersyfikacji i elastyczności produkcyjnej dysponujemy różnymi maszynami sztancującymi, w pełni automatycznymi urządzeniami do profilowania rur i maszynami do obróbki drutu. Spektrum naszych możliwości produkcyjnych obejmuje maszyny do lakierowania proszkowego, urządzenia galwaniczne i systemy decocoat. Wyroby produkowane w wysoko wyspecjalizowanych zakładach są dostarczane do własnych centrów logistycznych. W zakładzie Krauchenwies produkty są pakowane do wysyłki, a zdolność magazynowa wynosi 2500 palet, co gwarantuje szybki czas reakcji. Każdego dnia zakład Tegometall w Krauchenwies opuszcza około 100 ton materiału. Dzięki efektywności i elastyczności, precyzji i niezawodności w zakresie planowania i produkcji zapewniamy naszym klientom sukces w ich sklepach i magazynach.

Automatyczna obróbka

Po dostawie 28 ton taśm i blach stalowych w kręgach stali, zwanych coils, następuje w pełni automatyczna (z kilkoma wyjątkami) obróbka różnych elementów Tegometall. Nasza linia do cięcia taśm i blach stalowych w kręgach przycina je do wymaganej szerokości. Na liniach produkcyjnych poprzez wytłaczanie i gięcie, prasowanie i zgrzewania z blachy wytwarzane są półki, ścianka tylna, słupek i inne elementu przeznaczone do sklepów i magazynów, które są następnie wyposażane w funkcje określone przez klienta, jak cenówki czy system do pobierania towarów.

Wysoce wyspecjalizowane zakłady

Innowacyjny i nowoczesny. Elastyczny i wydajny. Z uwzględnieniem tych aspektów Tegomeall inwestuje od momentu powstania firmy w przyszłościowe, zrównoważone elementy infrastruktury, maszyny i technologie. Opieramy się przy tym na rozwiązaniach oferowanych przez wiodących producentów i na samodzielnie opracowywanych narzędziach. Aby móc w sposób efektywny pod względem czasu i kosztów sprostać życzeniom klienta, zminimalizować zależności i zagwarantować najwyższą jakość, większość etapów produkcji realizujemy na własnych urządzeniach produkcyjnych w naszych zakładach.