Zaposlitev

Ljudje, ki delajo razliko

Preko vseh meja

Že od svoje ustanovitve naprej postavlja Tegometall v središče svoje filozofije ljudi. Sodelavke in sodelavce, zaposlene na različnih lokacijah, odlikujeta inovativnost in uspešnost. Odgovorni za celoten projekt ali le del naloge: v vsakem primeru velja naša pozornost uspešnemu skupinskemu delu preko vseh meja. Uspešno se naslanjamo na osebne prednosti vsakega od zaposlenih in tako zagotavljamo visoko kakovost in optimalno izkoriščenost razpoložljivih virov. Cenimo tesno povezanost in neposredno komunikacijo. Obenem pa dinamika strank, tehnologije in trga zahteva, da nadaljujemo s stalnim izpopolnjevanjem. Kajti tako danes kot jutri so ljudje tisti, ki delajo razliko.

Ponujamo perspektive

Sodobni stroji neodvisno opravljajo vse večji obseg dela in vedno bolj zapletene naloge. Vendar pa bo tudi v prihodnosti le človek tisti, ki bo sposoben v celoti izkoristiti potencial najsodobnejših tehnologij: le odlično usposobljeni strokovnjaki se lahko hitro in učinkovito odzovejo na spreminjajoče se okoliščine in zahteve. Zato usposabljamo naš podmladek in ga pripravljamo na prihodnje izzive. Njim, sebi in svojim strankam ponujamo perspektive.

Z zgodnjo integracijo mladih strokovnjakov povečujemo inovativno moč ter poistovetenje z našim podjetjem in našimi rešitvami.

Vodstvo

Usposobimo te!

Z usposabljanjem podmladka zagotavljamo prilagodljivost svoje proizvodnje in kakovost svojih izdelkov. Povečujemo praktični pomen, zmanjšujemo zunanjo odvisnost in tako zmanjšujemo razvojni čas in povečujemo odzivnost. Z zgodnjo integracijo mladih strokovnjakov povečujemo inovativno moč ter poistovetenje z našim podjetjem in našimi rešitvami. Integracija v podjetje ob vsej pozornosti do podrobnosti vodi tudi do pregleda nad celoto. S svojim prilagojenim usposabljanjem bomo tudi v prihodnosti zagotavljali rešitve za regale in skladiščenje po meri.