Kolofon

Informacije v skladu s 5. členom TMG:

Naslov:

Tegometall International Sales GmbH
Industriestrasse 7
8574 Lengwil
Švica

Telefon +41 (0) 71 686 93 00

E-Mail: info@tegometall-sales.com

Matična številka: CH-440.4.013.179-1
Matični urad: Kanton Thurgau
ID za DDV: CHE-105.337.134

 

Vodstvo podjetja:

Ulrich Bohnacker
Dr. Arndt Lüdtke

 

slika viri:

Google Maps Icon: Freepik von www.flaticon.com, lizenziert unter CC 3.0 BY

 

Online-Streitbeilegung

Die Europäische Kommission stellt unter ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit, die Verbraucher für die Beilegung einer Streitigkeit nutzen können und auf der weitere Informationen zum Thema Streitschlichtung zu finden sind.

 

Außergerichtliche Streitbeilegung

Wir sind weder verpflichtet noch dazu bereit, im Falle einer Streitigkeit mit einem Verbraucher an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

 

Copyright

Avtorske pravice © 2017 Tegometall International Sales GmbH
(v nadaljevanju: Tegometall). Vse pravice pridržane. Vse ilustracije in opisi, vključno s pisnimi in slikovnimi simboli, ter njihova ureditev so predmet varstva avtorskih pravic in drugih zaščitnih zakonov. Prepovedano je kakršno koli razmnoževanje, distribucija, spreminjanje ali javna reprodukcija, tudi na spletu. 

Tegometall si prizadeva za stalno posodabljanje in vsebinsko točnost spletne ponudbe. Tegometall pa ne prevzema morebitne odgovornosti za ažurnost, točnost in popolnost informacij, objavljenih na spletnem mestu, niti za nemoten dostop v vsakem trenutku. Tegometall izključuje vsakršno odgovornost za škodo, ki bi nastala neposredno ali posredno zaradi uporabe tega spletnega mesta, razen če bi ta izhajala iz namernega ravnanja ali hude malomarnosti podjetja Tegometall.

Vsi osebni podatki, zbrani na tem spletnem mestu, so shranjeni in obdelani izključno za namen podpore posamezniku.
Vaši podatki ne bodo na voljo za uporabo nikomur zunaj skupine podjetij Tegometall.
Tegometall jamči, da so vse informacije obravnavane zaupno in v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov.