Kariera

Ljudje pomenijo razliko

Razpisana delovna mesta

PREKO VSEH MEJA.

Podjetje Tegometall od vsega začetka ljudi dojema kot središče svoje filozofije. Zaposlene osebe na različnih lokacijah zagotavljajo našo inovativnost in uspeh. Pa naj bo to pristojnost za celoten projekt ali pa udeležba pri izvedbi nalog: najpomembnejše je ekipno delo, ki presega vse meje. Pri nas tako načrtno usmerjamo posebne sposobnosti zaposlenih oseb za zagotavljanje večje kakovosti in optimalno izkoriščanje obstoječih virov. Tudi tesna medsebojna povezanost in neposredna komunikacija sta nam pomembni. Dinamika strank, tehnologije in trga pa od nas tudi zahteva, da se nenehno razvijamo. Ljudje namreč pomenimo veliko tako danes kot tudi jutri.

Naše vrednote.

Spoštovanje

S prijaznim in spoštljivim ravnanjem do svojih sodelavk in sodelavcev aktivno prispevamo h kooperativnemu sodelovanju.

Trajnostnost

Ravnamo odgovorno do okolja in z viri upravljamo na trajnostne načine.

Zanesljivost

Zavezujemo se k zanesljivemu in trajnostnemu razvoju svoje poslovne skupine.

Odgovornost

Prevzemamo odgovornost za svoje ravnanje in prispevamo k uspešnosti in pozitivni podobi svojega podjetja.

Na podlagi zgodnje integracije mladih strokovnih oseb povečujemo svojo inovativnost in njihovo identifikacijo z našim podjetjem ter našimi rešitvami.

Dr. Arndt Lüdtke

Naše Prednosti.

  • Kultura podjetja, prijazna do družin
  • Neskončne perspektive in odgovorne naloge
  • Varno delovno mesto v tržno ustaljenem podjetju
  • Organizacija za usposabljanje z možnostjo prevzema na delovno mesto
  • Nizke hierarhije, kratke poti odločanja