Kariera

Ludzie robią różnicę

Stellenanzeigen

Bez granic.

Firma Tegometall stawie człowieka w centrum filozofii przedsiębiorstwa od momentu swojego powstania. Pracownice i pracownicy z różnych lokalizacji są synonimem innowacji i sukcesu. Zarówno w przypadku całych projektów, jak i zleceń częściowych koncentrujemy się na skutecznej pracy zespołowej ponad granicami. W ukierunkowany sposób wykorzystujemy mocne strony naszych pracowników, aby zagwarantować wysoką jakość i optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów. Dużą wartość stanowi dla nas ścisła współpraca i bezpośrednia komunikacja. Jednocześnie dynamika klientów, technologii i rynku wymaga od nas ustawicznego dokształcania się. Ponieważ dziś, tak jak jutro, to ludzie są czynnikiem, który robi różnicę.

Nasze wartości.

Szacunek

Dzięki przyjaznym i pełnym szacunku kontaktom ze współpracownikami aktywnie współtworzymy atmosferę pracy sprzyjającą produktywności.

Ekologia

Postępujemy odpowiedzialnie wobec środowiska i w sposób zrównoważony korzystamy z zasobów.

Rzetelność

Podejmujemy zobowiązanie polegające na dążeniu do niezakłóconego i zrównoważonego rozwoju naszej grupy spółek.

Odpowiedzialność

Bierzemy odpowiedzialność za nasze działania i przyczyniamy się do tworzenia sukcesu i pozytywnego wizerunku firmy.

Integrując młodych profesjonalistów na początku ścieżki zawodowej, zwiększamy ich siłę innowacji oraz podnosimy stopień identyfikacji z naszą firmą i naszymi rozwiązaniami.

Dr. Arndt Lüdtke

Nasze benefity.

  • Kultura organizacyjna przyjazna rodzinie
  • Nieograniczone perspektywy i odpowiedzialne zadania
  • Pewność zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
  • Wykwalifikowana firma szkoleniowa oferująca perspektywę zatrudnienia
  • Płaska struktura organizacyjna, krótkie ścieżki decyzyjne