Karriere

To ludzie czynią różnicę

Ponad wszelkimi granicami

Od samego początku istnienia firmy filozofia Tegometall koncentruje się na ludziach. Współpracowniczki i współpracownicy w różnych naszych zakładach odpowiadają za innowacje i sukces. Niezależnie od tego, czy odpowiedzialność dotyczy całego projektu, czy jakiejś części: centrum naszego zainteresowania stanowi skuteczna praca zespołowa ponad wszelkimi granicami. Wykorzystujemy silne strony naszych współpracowniczek i współpracowników w celu zagwarantowania wysokiej jakości i optymalnego wykorzystania istniejących zasobów. Przywiązujemy wagę do ścisłych  relacji i bezpośredniej komunikacji. Jednocześnie dynamika ze strony klientów, technologia i rynek wymagają, abyśmy się w sposób ciągły dalej kształcili. Ponieważ i dziś, i jutro to ludzie stanowią o różnicy. 

Oferować perspektywy

Nowoczesne maszyny samodzielnie wykonują coraz szersze spektrum coraz bardziej kompleksowych zadań. Tym niemniej również w przyszłości tylko człowiek będzie w stanie wykorzystać w pełni możliwości najbardziej zaawansowanych technologii. Jedynie najlepiej wykształceni eksperci mogą szybko i konkretnie reagować na zmieniające się stosunki i wymagania. Dlatego kształcimy nasze własne młode kadry, przygotowując je na nadchodzące wyzwania. Oferujemy perspektywy im, sobie i naszym klientom.