Metryczka

Adres:

Tegometall International Sales GmbH
Industriestrasse 7
8574 Lengwil
Szwajcaria

Telefon: +41 (0)71 6869300
Faks: +41 (0)71 6869310

E-mail: info@remove-this.tegometall-sales.com

Nr w Szwajcarskim Rejestrze Handlowym.: CH-440.4.013.179-1
Siedziba rejestru handlowego: Kanton Thurgau, Szwajcaria
Nr identyfikacyjny VAT: CHE-105.337.134

Zarząd:
Ulrich Bohnacker
Dr. Arndt Lüdtke

Copyright
Copyright © 2017 Tegometall International Sales GmbH (dalej zwana "Tegometall")

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie ilustracje i opisy, w tym logotypy i logo oraz ich układ są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności. Wszelkie zmiany, powielanie, dystrybucja lub upublicznianie niniejszych treści, w tym w Internecie, są zabronione. 

Tegometall dokłada starań, aby niniejszy serwis był na bieżąco aktualizowany i zawierał prawidłowe treści. Tegometall nie ponosi jednak odpowiedzialności za aktualność, poprawność ani kompletność informacji przedstawionych w niniejszym serwisie ani też odpowiedzialności z tytułu zapewnienia bezproblemowego bieżącego dostępu do serwisu. Tegometall nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające bezpośrednio ani pośrednio z korzystania z niniejszego serwisu, o ile szkody te nie zostały spowodowane przez Tegometall w wyniku celowego działania lub rażącego zaniedbania.

Wszelkie dane osobowe gromadzone przez niniejszy serwis są przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług wsparcia i porad dla użytkowników indywidualnych. 

Państwa dane nie będą przekazywane stronom trzecim spoza grupy Tegometall ani spółkom celem ich wykorzystania w przyszłości.

Tegometall gwarantuje, że wszelkie dane będą traktowane w sposób poufny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych.

 

 

 

 

 

Oświadczenie o ochronie danych dotyczące korzystania z Google Analytics

Niniejszy serwis wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy internetu dostarczaną przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookies, będące plikami tekstowymi przechowywanymi na Państwa komputerze w celu umożliwienia przeprowadzenia analizy sposobu korzystania z serwisu. Informacje generowane przez te pliki cookies, dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z serwisu, są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku włączenia funkcji anonimizacji adresów IP w niniejszym serwisie, Google dokona skrócenia Państwa adresu IP przed przesłaniem tych informacji w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych stron będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Państwa pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i skrócony na tym serwerze wyłącznie w przypadkach wyjątkowych. Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania z serwisu i tworzy raporty dotyczące aktywności w serwisie dla operatora niniejszego serwisu oraz w celu zapewnienia operatorowi niniejszego serwisu innych usług związanych z korzystaniem z serwisu i Internetu. Adres IP przesyłany z Państwa przeglądarki w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Mogą Państwo zablokować przechowywanie plików cookies, zmieniając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Proszę pamiętać, że zablokowanie plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych serwisu. Można również zablokować gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie dotyczących sposobu korzystania przez Państwa z serwisu (w tym Państwa adresu IP) przez Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki znajdującą się pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl