Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych

Operator niniejszej strony bardzo poważnie traktuje ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane traktujemy w sposób poufny zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych oraz niniejszego oświadczenia o poufności danych. Korzystanie z niniejszego serwisu jest zasadniczo możliwe bez podawania swoich danych osobowych. Wszelkie dane osobowe (takie jak imiona, nazwiska, adresy i adresy e-mail) gromadzone przez serwis są zawsze podawane dobrowolnie. Dane te nie będą przekazywane stronom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Proszę pamiętać, że przy przesyłaniu danych przez Internet (np. pocztą elektroniczną) mogą ujawnić się luki bezpieczeństwa.Całkowita ochrona danych przed dostępem stron trzecich jest niemożliwa.

 

Pliki cookies

Niektóre ze stron niniejszego serwisu korzystają z tzw. plików cookies.  Cookies nie powodują żadnych szkód na Państwa komputerze ani nie zawierają żadnych wirusów. Wykorzystujemy pliki cookies, aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu i uczynić go bardziej wydajnym i bezpiecznym. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość plików cookies wykorzystywanych przez nasz serwis to tzw. sesyjne pliki cookies, które są usuwane automatycznie po opuszczeniu przez Państwa serwisu.  Inne pliki cookies pozostają na Państwa urządzeniu do momentu ich usunięcia przez Państwa. Pliki te pomagają nam zidentyfikować Państwa przeglądarkę podczas kolejnych odwiedzin naszego serwisu.

Mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby otrzymywać natychmiastowe powiadomienia o instalacji plików cookies na Państwa komputerze, w celu wyrażania lub wyłączenia zgody na instalację plików cookies tylko w określonych przypadkach lub w całości, bądź też włączenia automatycznego wykrywania plików cookies po zamknięciu przeglądarki. Proszę pamiętać, że po wyłączeniu plików cookies nie będzie możliwe korzystanie z wszystkich funkcji niniejszego serwisu.

Oświadczenie o ochronie danych dotyczące korzystania z serwisu YouTube


Our website uses plug-ins from the website YouTube, which is operated by Google. The operator of these plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. If you visit one of our web pages that contains a YouTube plug-in, a connection will be established between your computer and the YouTube servers. This will inform the YouTube server about which of our web pages you have visited.

If you are logged in to your YouTube account, you allow YouTube to directly allocate your surfing behaviour to your personal profile. You can prevent this by logging out of your YouTube account.

You can find more information on how YouTube handles user data in YouTube's Data Privacy Statement at: https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/

 

Usuwanie i blokowanie informacji

Mają Państwo prawo do bezpłatnego żądania i uzyskiwania informacji o Państwa zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu, odbiorcach tych danych oraz celu przetwarzania danych, jak również prawo do poprawiania, blokowania i usuwania tych danych. W razie pytań dotyczących niniejszych kwestii lub innych zagadnień związanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt na adres podany w naszym.

 

Oświadczenie o ochronie danych dotyczące korzystania z Google Analytics

Niniejszy serwis korzysta z usługi analizy internetowej Google Analytics. Google Analytics to usługa dostarczana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Ca 94043,USA.

Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookies, będące plikami tekstowymi przechowywanymi na Państwa komputerze w celu umożliwienia przeprowadzenia analizy sposobu korzystania z serwisu.  Informacje generowane przez te pliki cookies, dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z serwisu, są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Aby dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania danych użytkowników przez Google Analytics, proszę zapoznać się z polityką prywatności Google. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl

Wtyczka przeglądarki
Można zablokować przechowywanie plików cookies, zmieniając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Proszę pamiętać, że zablokowanie plików cookies może uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcjonalności serwisu. Można również zablokować gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie dotyczących sposobu korzystania przez Państwa z serwisu (w tym Państwa adresu IP) przez Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki znajdującą się pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Przetwarzanie danych umownych
Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych umownych i w pełni stosujemy się do ścisłych wymogów niemieckich urzędów ds. ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Anonimizacja adresów IP
Anonimizacja adresów IPWe use the "activate IP address anonymisation" function on this website. Google therefore abbreviates your IP address before transmitting this information within member states of the European Union or in other contractual states of the Agreement on the European Economic Area. Your full IP address will only be transmitted to a Google server in the USA and abbreviated on this server in exceptional cases. Google uses this information to evaluate your use of the website and produce reports on website activity for the operator of this website and to provide the operator of this website with further services connected to the use of the website and the Internet. The IP address transmitted from your browser within the scope of Google Analytics will not be combined with other Google data.

wiredminds

Niniejszy serwis korzysta z produktów i usług spółki wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) w celach marketingowych i optymalizacyjnych. W związku z powyższym, serwis gromadzi, przetwarza i zapisuje dane osobowe, które wykorzystuje do tworzenia profilu pod pseudonimem. Jeśli to tylko możliwe i stosowne, profile te są w pełni anonimowe. Powyższe może obejmować wykorzystanie plików cookies. Cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w przeglądarkach internetowych odwiedzających, wykorzystywane do identyfikacji przeglądarki podczas kolejnych wizyt. Dane gromadzone przez pliki cookies, które mogą obejmować dane osobowe, są przekierowywane do wiredminds lub zapisywane bezpośrednio przez wiredminds. wiredminds posiada upoważnienie do wykorzystywania informacji zgromadzonych podczas odwiedzin serwisu w celu tworzenia anonimowych profili użytkowania.  Dane gromadzone w tym procesie nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji gości odwiedzających serwis i nie będą scalane z danymi osobowymi użytkownika pseudonimu bez odrębnej zgody danej osoby. W przypadku gromadzenia adresów IP, będą one natychmiastowo anonimizowane po ich zarejestrowaniu poprzez usunięcie ostatniego bloku liczb. Użytkownicy mogą wycofać zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych w przyszłości w dowolnym momencie.