Zrównoważony rozwój

Działamy w sposób uwzględniający ochronę klimatu.

Zrównoważony rozwój I ekonomiczność

Krok po kroku w kierunku osiągnięcia celów klimatycznych.

Jako firma produkcyjna z branży stalowej ponosimy szczególną odpowiedzialność. Dokładamy wszelkich starań, aby sprostać tym wymaganiom – we wszystkich lokalizacjach Grupy Tegometall.

Aby osiągnąć cele klimatyczne na rok 2030, w pełni wykorzystujemy potencjał optymalizacji procesów produkcyjnych, łańcuchów dostaw i szlaków transportowych.

Konkretne działania

Jednym z naszych obszarów fokusowych jest woda: Tegometall gromadzi i wykorzystuje wodę deszczową. Woda z mycia jest oczyszczana i ponownie wykorzystywana w naszych lakierniach. Jest to ważny warunek wstępny dla wyłącznego stosowania bezrozpuszczalnikowych farb proszkowych. Nie używamy folii PCW i poddajemy recyklingowi złom i ścinki metalowe. Produkty drewniane pochodzą ze zrównoważonej gospodarki leśnej. Nasze własne systemy fotowoltaiczne pozwalają nam na szerokie wykorzystanie energii słonecznej. Do oświetlenia używamy wyłącznie diod LED.

Każdego roku ponad 65 000 ton stali jest dostarczanych bezpośrednio do fabryki koleją. Zmniejsza to liczbę przejazdów ciężarówek o łącznie 1 300 000 km.

Nasze instalacje fotowoltaiczne w niektórych zakładach produkują 1 700 000 kWh energii słonecznej rocznie. W zakładzie Krauchenwies pokrywamy 40% zapotrzebowania na energię elektryczną.

Najnowocześniejsze technologie i sprzęt, zbieranie wody deszczowej, bezrozpuszczalnikowe farby proszkowe, uzdatnianie wody do mycia, oświetlenie LED, e-mobilność.

Całkowita oszczędność co2 > 4400 ton rocznie

Wideo