TECHNOLOGIA MAGAZYNOWANIA

Od regałów magazynowych po systemy regałów paletowych.

GAMA PRODUKTÓW W ZAKRESIE TECHNOLOGII MAGAZYNOWANIA

Liczne funkcje zapewniające maksymalną elastyczność umożliwiają wydajną pracę w magazynie. Regały magazynowe Tegometall mogą być montowane w różnych konfiguracjach dzięki dostarczanym stelażom regałowym, poprzecznicom, mocowaniom podłogowym i elementom dystansowym.

MONTAŻ – ODBIÓR REGAŁU – KONTROLA REGAŁU – UTRZYMANIE W STANIE SPRAWNOŚCI

NASZ SYSTEM WARTOŚCI DODANEJ W ZAKRESIE TECHNOLOGII MAGAZYNOWANIA

TegoStock – Heavy-duty system.
Klasyczne regały do dużych obciążeń dla magazynów logistycznych o wysokich wymaganiach w zakresie obciążenia.

TegoTwo-in-One – Integration.
System regałów paletowych do integracji regałów sklepowych i szerokiej gamy akcesoriów.

TegoUnique – Light duty.
Do ręcznego załadunku i rozładunku do 500 kg obciążenia półki.