Metryczka

Adres:

Tegometall International Sales GmbH
Industriestrasse 78574
Lengwil
Szwajcaria

Telefon: +41 (0)71 6869300

E-mail: info@tegometall-sales.com

 

Zarząd:

Ulrich Bohnacker
Dr. Arndt Lüdtke

 

Copyright

Copyright © 2017 Tegometall International Sales GmbH
(dalej zwana "Tegometall")

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie ilustracje i opisy, w tym logotypy i logo oraz ich układ są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności. Wszelkie zmiany, powielanie, dystrybucja lub upublicznianie niniejszych treści, w tym w Internecie, są zabronione. 

Tegometall dokłada starań, aby niniejszy serwis był na bieżąco aktualizowany i zawierał prawidłowe treści. Tegometall nie ponosi jednak odpowiedzialności za aktualność, poprawność ani kompletność informacji przedstawionych w niniejszym serwisie ani też odpowiedzialności z tytułu zapewnienia bezproblemowego bieżącego dostępu do serwisu. Tegometall nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające bezpośrednio ani pośrednio z korzystania z niniejszego serwisu, o ile szkody te nie zostały spowodowane przez Tegometall w wyniku celowego działania lub rażącego zaniedbania.

Wszelkie dane osobowe gromadzone przez niniejszy serwis są przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług wsparcia i porad dla użytkowników indywidualnych. 

Państwa dane nie będą przekazywane stronom trzecim spoza grupy Tegometall ani spółkom celem ich wykorzystania w przyszłości.

Tegometall gwarantuje, że wszelkie dane będą traktowane w sposób poufny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie dany